• Vermenselijking van IT
    Vermenselijking van IT

Vermenselijking van IT

Sinds de jaren ‘60 zien wij dat IT steeds menselijker aan het worden is. Waar eerst bijna alleen het domein van techneuten was, zie je door de jaren heen hierin een verandering. Zeker de laatste 5 jaar zijn wij hierin in een stroomversnelling gekomen. Natuurlijk is techniek nog steeds de basis van IT en dit zal ook niet veranderen, maar de IT-sector vermenselijkt heel snel. We zien het op verschillende vlakken.

User Interfaces
Het aspect van IT waar wij het meest mee in aanraking komen, en dus het meest herkenbaar is, is de User Interface van een applicatie. Waar je vroeger eerst een training nodig had om een bepaalde applicatie te gebruiken zijn deze nu veel intuïtiever en kunnen zonder (lange) training gebruikt worden.

Waar de user (gebruiker) in het verleden vaak als noodzakelijk element in een workflow stond, staat deze steeds meer centraal. User Journey en User Experience zijn gelukkig nu steeds vaker (gek genoeg nog niet altijd) een groot onderdeel van een softwareontwikkelproces.

Hiermee worden de ervaringen die wij als gebruiker bij een applicatie hebben steeds beter en vriendelijker.

Agile werken
Niet alleen de gebruikersinteractie met de software is menselijker geworden, ook voor de totstandkoming van de software geldt dit. De verzuiling in de ontwikkelstraat behoort gelukkig tot het verleden en steeds vaker zien wij ook de muren tussen development en operations afgebroken worden en tot een DEVOPS-organisatie gesmeed worden.

Deze ontwikkelingen hebben vaak snellere en betere software tot gevolg. Maar de mensen (de IT-ers) hebben er ook veel meer plezier in. Hun werk is veel meer geworden dan een proces in de logica van een programmeertaal vervatten. De dynamiek van een team, met hierin gemeenschappelijke (maar soms ook tegenstrijdige) belangen, diverse expertises en persoonlijkheden, werkt als een katalysator.

Een team draait meestal niet alleen, maar heeft interactie met users en andere stakeholders in het project en de nabije omgeving van het project. De toegenomen transparantie in het ontwikkelproces maakt het ook voor niet-techneuten begrijpelijk wat er gebeurd, wat de status is en wat eventuele uitdagingen zijn. Elkaar aanspreken op houding en gedrag, hulpvragen stellen en beantwoorden, complimenteren en succes vieren zijn niet alleen binnen de IT belangrijke zaken, maar het zijn wel elementen die de afgelopen jaren duidelijk een vlucht hebben genomen binnen de IT!

AR en VR
Naast de “standaard”-applicaties is het gebruik van Augmented Reality en Virtual Reality steeds populairder. Virtual Realty heeft tot nu toe een gadget- en gaming-gehalte en nog geen echte weg gevonden naar de mainstream gebruikers. Al zijn de mogelijkheden in het vermenselijken van de software hier enorm.
Augmented Reality (wiki: is een live, direct of indirect, beeld van de werkelijkheid waaraan elementen worden toegevoegd door een computer) komen wij veel meer tegen en dat zal de komende jaren extreem gaan groeien door het beschikbaar komen van meer (sensor)data, maar ook de toepassingsgebieden zullen groter zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de ouderenzorg.

AI
Artificiële Intelligentie (of Kunstmatige Intelligentie) roepen bij sommige mensen angst en horrorscenario’s op, vaak niet gebaseerd op feiten maar een door de media en filmwereld gecreëerd beeld. AI is de ultieme vermenselijking van IT! Een vrij algemeen geaccepteerde test voor kunstmatige intelligentie is de Turingtest, geformuleerd door de Engelse wiskundige Alan Turing, een van de vaders van de informatica. Deze beredeneert dat wanneer een computer iemand voor de gek kan houden en deze kan laten geloven dat hij een mens is, de computer intelligent moet zijn.
De mogelijkheden met AI zijn enorm, natuurlijk moeten wij er verstandig mee omgaan en niet zomaar voorbijgaan aan de maatschappelijke elementen. Door AI kunnen nieuwe inzichten ontstaan en kunnen een enorme positieve maatschappelijke impact hebben. Voorbeelden zijn: hulp bij diagnostisering, strijd tegen vereenzaming (zorgrobot Alice, zie ook https://www.youtube.com/watch?v=YWANBRMBjMk), manier van onderwijs en het omgaan met Big Data.
Dat AI een sterke toekomst heeft wordt ook ondersteund door de relatief eenvoudige beschikbaarheid in de Cloud, zoals Google Cloud AI platform en het Amazon AI platform.

De vermenselijking van de IT (software) zal door blijven gaan, succesvolle software zal niet alleen erg intuïtief in gebruik zijn maar juist ook goed aansluiten bij de behoefte van de gebruiker (welk probleem lost het op of wat maakt het mogelijk?). Dit is ook een van de redenen waarom er veel aandacht is voor deze zaken binnen Profit4Cloud.