Moving to the Cloud!

Cloud Strategie

De Cloud is de toekomst en zeker niet alleen geen hype. Echter, tussen uw huidige situatie en de voordelen van de Cloud zit vaak een wereld aan vragen en onzekerheden. Daarom is het essentieel om goed na te denken over de Cloudstrategie: wat wilt u bereiken en wat past bij uw bedrijf? Hoe gaat u deze transitie gefaseerd uitvoeren? Dit zijn belangrijke zaken die in de Cloudstrategie naar voren komen.

Cloud Development

De omgeving om ons heen verandert continue en veel sneller dan voorheen. Hier wil je op kunnen anticiperen en er het liefst het voortouw in nemen om de concurrentie voor te blijven. IT speelt hier onmiskenbaar een grote rol. In het bijzonder software ontwikkeling voor de Cloud brengt voordelen die helpen om wendbaar te zijn

Migratie en Cloud Management

Vaak worden de voordelen van de Cloud alleen geschetst bij nieuwe ontwikkelingen, zo’n greenfield situatie is echter meestal niet aanwezig. Vanuit de historie is er vaak al een applicatielandschap/applicatieplatform om mee aan de slag te gaan. Juist met het bestaande (legacy) landschap zijn ook voordelen in de Cloud te behalen. Snelle voordelen zoals bijvoorbeeld meer schaalbaarheid, snellere infrastructuur, kostenbesparing en hogere performance.

Cloud Professionals

Software Ontwikkeling

De software engineers en architecten van Profit4Cloud hebben passie voor hun vak en zijn daarom altijd bezig zich te bekwamen in de nieuwste ontwikkelingen.

Onder ons zijn specialisten in het maken van functionele frontends (JavaScript, HTML, CSS) alsook engineers die alles weten over backend technologie met een voorkeur voor Java, maar ook C++ voor als het echt snel moet zijn.

Agile Teams

Om de competitie voor te blijven is het van belang functionaliteit snel in productie te kunnen nemen (fast time to market). Een belangrijke succesfactor is naast de juiste technologie vooral een goed team. Het smeden van een goed team kost tijd, dus waarom teams na een project uit elkaar halen? 

Een team van op elkaar ingespeelde collega’s met ervaring met Agile werkwijzen staat klaar om bij u op locatie of op ons eigen kantoor voor u software te ontwikkelen.