Containers

Containers à la carte in Azure

De afgelopen jaren heeft de adaptatie en de volwassenheid van containerization, met Docker als bekendste voorbeeld, binnen onze discipline een flinke vlucht genomen. Daarbij heeft de tweede de eerste in de hand gewerkt. Containerization, het toepassen van containers voor het omsluiten van een applicatie heeft als voordeel dat alle afhankelijke componenten die benodigd zijn voor

Lees verder