• Cloudstrategie
    Cloudstrategie

    Quick Cloudscan

Cloudstrategie

De Cloud is de toekomst en zeker niet alleen een hype. Echter, tussen uw huidige situatie en de voordelen van de Cloud zit vaak een wereld aan vragen en onzekerheden. Daarom is het essentieel om goed na te denken over de strategie: wat wilt u bereiken en wat past bij uw bedrijf? Hoe gaat u deze transitie gefaseerd uitvoeren? Dit zijn belangrijke zaken die in de Cloudstrategie naar voren komen.

Profit4Cloud weet als geen ander wat er op uw pad komt in de gang naar de Cloud! Met deze expertise ontwikkelen we een op uw organisatie toegespitste strategie waarbij o.a. de volgende onderwerpen aan bod komen:

Cloudtechnologie

Met de introductie van de Cloud wordt ook een andere technologische mindset geïntroduceerd. Dit vergt een kritische blik naar de huidige situatie en keuzes voor de (nabije) toekomst. Denk aan doelarchitectuur, referentie-architectuur, het globale transitietraject en afwegingen als SAAS First.

Organisatie

Nieuwe technologie brengt nieuwe mogelijkheden, maar vraagt ook om een veranderde mindset. In hoeverre is uw organisatie daartoe in staat? Leven er onderbuikgevoelens over de Cloud, zoals onveiligheid en het niet “in control” hebben? Deze behoeven altijd serieuze aandacht!

Juridisch

Met de Cloud worden applicaties en data die eerst “on premises” draaiden in de Cloud gezet. Mag dit zomaar of zijn er juridische consequenties? Gelden hier dan export compliances of GDPR bepalingen? En wat is de status van de “patriot act” op de data? Profit4Cloud heeft verschillende experts als partner om deze vraagstukken te kunnen beantwoorden.

Security & Privacy

Uw waardevolle bedrijfsdata gaat mogelijk naar de Cloud en moet uiteraard goed beveiligd zijn. Door het gebruik van technische oplossingen, zoals sterke authenticatie en de versleuteling van zowel de opslag als het transport van gegevens, alsook het opstellen en bewaken van organisatorische maatregelen kan het gewenste beveiligingsniveau gerealiseerd worden.

Financiën

Natuurlijk zijn er kosten verbonden aan de Cloud en het ontwikkelen hierin. Over het algemeen is het voordeliger maar het is ook belangrijk dat helder is dat het om een ander financieel model gaat. Het is niet meer het vooraf investeren van veel geld maar het principe van “pay as you go”. Vergelijk het met de aanschaf van een geheel eigen wagenpark ten opzichte van het leasen van deze auto’s. Profit4Cloud zorgt voor een helder inzicht in de kosten die komen kijken bij de Cloudoplossing die bij uw organisatie past!

Roadmap

Niet alles kan tegelijk, de roadmap geeft prioriteiten aan en een logische volgorde om op een verantwoorde manier de transitie uit te voeren.

Profit4Cloud heeft gespecialiseerde consultants in dienst die elk aspect van de Cloudstrategie samen met u in kaart brengen. Hierbij brengt u de essentiële kennis en doelstellingen van uw organisatie in die onze consultants vertalen naar een op maat gemaakte Cloudstrategie. Door uw eigen strategie en roadmap te bepalen is niet alleen de richting duidelijk, maar ook precies welke stappen er genomen moeten worden en een (globale) tijdlijn.