• Migratie en Cloudmanagement
  Migratie en Cloudmanagement

  Meer Agile en minder kosten!

Migratie en Cloudmanagement: meer Agile en minder kosten!

Vaak worden de voordelen van de Cloud alleen geschetst bij nieuwe ontwikkelingen, zo’n greenfield situatie is echter meestal niet aanwezig. Vanuit de historie is er vaak al een applicatielandschap/applicatieplatform om mee aan de slag te gaan. Juist met het bestaande (legacy) landschap zijn ook voordelen in de Cloud te behalen. Snelle voordelen zoals bijvoorbeeld meer schaalbaarheid, snellere infrastructuur, kostenbesparing en hogere performance.

Een logische stap in de roadmap naar de Cloud is dan ook de migratie van (een deel van) het applicatielandschap naar de private of public Cloud (of een combinatie hiervan). Deze migratie betekent niet zomaar even een applicatie ergens anders neerzetten. Alvorens een migratietraject wordt gestart is het goed om de volgende zaken helder te hebben:

 • Wat doen uw applicaties en wat is hun belang voor uw business?
 • De complexiteit van en de hoeveelheid werk die nodig is voor het herontwerpen van de applicaties.
 • Wat is per applicatie de ideale migratiemethode?

Per applicatie in het landschap zal de keuze gemaakt worden of deze naar de Cloud kan. Indien het antwoord positief is, kan vervolgens gekozen worden deze zonder aanpassingen te re-hosten op Cloud infrastructuur (lift-and-shift) of te herbouwen (cloud-native)

Om controle te houden over het nieuwgevormde applicatielandschap zetten we Cloudmanagement-tools in. Denk hierbij aan de beheersing van kosten; Een kenmerk van Cloud computing is dat diensten op 'on-demand' kunnen worden aangeschaft. maar ook monitoren van beschikbaarheid van diensten en de netwerkverbindingen met de applicaties die nog on premises draaien.

 • Cloudmanagement
 • API-management
 • Configuratiemanagement
 • Performance en Resilience monitoring
 • Cloud Cost optimalization

Profit4Cloud adviseert in dit traject niet alleen (welke applicaties kunnen naar de Cloud, welke risico’s moeten afgedekt worden, welke Cloudmanagement-tools zijn geschikt, etc.), maar kan ook helpen deze migraties uit te voeren.